Deski tarasowe z kompozytu - montaż i pielęgnacja

Przed rozpoczęciem montażu desek tarasowych należy zwrócić uwagę, aby napis znajdujący się na jednej z bocznych stron deski tarasowej zawsze znajdował się
po jednej stronie montowanego
tarasu. Gwarantuje to, że deski zostaną ułożone z zachowaniem tego samego kierunku szczotkowania. Takie ułożenie minimalizuje możliwość wystąpienia różnic odcieni po instalacji oraz w czasie użytkowania.

Montaż deski tarasowej kompozytowej pozostawia zabrudzenia, które należy usunąć niezwłocznie po ich instalacji. Najlepiej umyć taras drewniany szczotką i wodą z dowolnym środkiem myjącym. Używając węża ogrodowego z końcówką ciśnieniową (bądź myjki ciśnieniowej) pamiętajmy aby dysza znajdowała się w odległości co najmniej 30 cm od powierzchni tarasu a ciśnienie ograniczone maksymalnie do 100 bar. Deski kompozytowe należy przemywać równo i dokładnie zgodnie z kierunkiem ryflowania.

Deski tego typu jak każdy inny materiał na taras wymagają konserwacji. Deski tarasowe powinny być regularnie myte a wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia na bieżąco usuwane.

Należy zwracać uwagę aby nie przeciągać mebli ogrodowych czy grilla po tarasie gdyż może to spowodować zarysowania powierzchni. Ewentualnie powstałe rysy z czasem wyrównają swój koloryt z całą deską dzięki czemu stają się mniej widoczne.

Deski kompozytowe nie wymagają stosowania preparatów impregnujących gdyż posiadają własną naturalną ochronę.

Deski kompozytowe z biegiem czasu mogą blednąć – największe zmiany są widoczne podczas pierwszych 12 tygodni. Po tym czasie następuje stabilizacja koloru. Proces zmiany koloru desek jest procesem naturalnym wynikającym z absorbcji wody przez włókna z połączeniem z promieniami UV.

Czyszczenie desek tarasowych kompozytowych

Deski kompozytowe można czyścić za pomocą myjki ciśnieniowej. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 100 barów. Urządzenie należy trzymać w odległości nie mniejszej niż 30 cm od powierzchni tarasu. Dyszę myjki należy przesuwać zgodnie z kierunkiem ryflowania a także unikać ruchów kolistych.

Jak usunąć zadziory i rysy z kompozytu?

Deski kompozytowe mogą ulec zarysowaniom. W takich przypadkach ewentualne rysy można usunąć za pomocą szczotki drucianej, papieru ściernego bądź wełny stalowej. Czyszczenie desek tarasowych należy wykonywać zgodnie z kierunkiem ryflowania. Po usunięciu zadziorów bądź rys należy oczyścić taras z pyłu powstałego wskutek tego zabiegu.

Jak usunąć lód i śnieg z tarasu z kompozytu?

Lód można usuwać z desek tarasowych kompozytowych za pomocą chlorku wapnia lub soli kamiennej. O ile to możliwe po wykonaniu zabiegu należy sól usunąć z desek tak by nie dopuścić do jej wsiąknięcia w deski.

Śnieg można usuwać z tarasu za pomocą łopaty do śniegu – plastikowej. Należy jednak wykonywać to z wyczuciem tak by nie porysować desek.

Umów spotkanie online