Montaż elewacji z drewna - wskazówki

Prawidłowy montaż desek elewacyjnych na ścianie budynku decyduje o jej trwałości oraz estetyce budynku i otoczenia.
Przed montażem deski należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w przewiewnym pomieszczeniu. Należy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu drewna przed montażem za pomocą specjalnych środków impregnacyjnych do drewna.

Montaż

Łata konstrukcyjna ma za zadanie udźwignąć ciężar desek elewacyjnych, a także powstrzymywać obciążenia, wynikające z siły wiatru oraz z siły pracującego drewna (naturalną cechą drewna jest to, że pracuje pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych). Dlatego tak istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji pod elewację z drewna.

Do konstrukcji rusztu, na którym montowane są później deski elewacyjne powinno się stosować łaty suszone wykonane z drewna o tej samej wilgotności, z której wykonana jest elewacja.

Łaty montuje się zawsze pod kątem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (jeśli deski elewacyjne montowane są w sposób pionowy wówczas łata konstrukcyjna układana jest poziomo i na odwrót).
Jeśli podczas montażu zastosowano również kontrłaty, wówczas montuje się je pod kątem 90° w stosunku do desek elewacyjnych . Odstęp pomiędzy łatami oraz pomiędzy kontrłatami powinien wynosić ok. 50 cm. Pomiędzy deską elewacyjną a ścianą musi zostać zachowana wolna przestrzeń co najmniej 2 cm. Umożliwia ona cyrkulację powietrza pod deskami elewacyjnymi i dzięki czemu deski wysychają w prawidłowy sposób. W dolnej i górnej części elewacji należy pozostawić szczeliny, którymi powietrze będzie mogło swobodnie wchodzić i wychodzić.

Odległość pierwszej deski elewacyjnej od ziemi powinna wynosić min. 30 cm. Zapewnia to ochronę drewna m.in. przed odpryskującą od podłoża deszczówką.

Deski elewacyjne przeznaczone do montażu poziomego zaczynamy montować od dołu do góry, zawsze piórem do góry.
Podczas montażu szczególną uwagę należy poświęcić tym miejscom, w których drewno narażone jest na bezpośredni kontakt z wodą.

Do mocowania łat konstrukcyjnych do ściany jak również do mocowania desek elewacyjnych należy używać odpowiednich wkrętów. W przypadku łat konstrukcyjnych zależy to od rodzaju podłoża. Do mocowania desek elewacyjnych należy stosować wkręty ze stali szlachetnej, których długość jest min. 2,5 razy większa niż grubość montowanej deski. Stosowanie wkrętów ze zwykłej stali może prowadzić do przebarwień drewna.
Miejsca, w których zamierzamy wkręcać wkręt zaleca się uprzednio nawiercić, aby zapobiec pęknięciu deski. Główka wkrętu nie powinna wystawać ponad powierzchnię deski ani być wprowadzona zbyt głęboko. Wkrętów nie należy montować na końcu deski –powinno się zachować min. 10 cm odstęp od krawędzi, dzięki temu unikniemy powstawania pęknięć.

Do zakończenia narożników budynku można użyć listew wykończeniowych lub przyciąć deski na narożnikach pod kątem 45°. Do wykańczania ościeży okien i drzwi można użyć deski czterostronnie struganej.

Umów spotkanie online